Ke stažení

Studentské a vědecké práce o našem klášteře

PDF

Stavební omyly, záměrné návraty či snahy po modernitě?

Osudy nejen západního portálu baziliky Porta coeli v Předklášteří u Tišnova

Mgr. Aleš Flídr, Opuscula Historiae Artium / 59, 2010

Seminář dějin umění, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

PDF

Porta coeli

Mgr. Aleš Flídr, 2004

magisterská diplomová práce, Seminář dějin umění, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

PDF

Rušení klášterů za Josefa II. na příkladu tišnovského a louckého kláštera

Bc. Ilona Koláčková, 2007

bakalářská diplomová práce, Ústav pomocných věd historických a archivnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

PDF

Obnovení tišnovského kláštera v roce 1901

Bc. Marie Cacková, 2009

bakalářská diplomová práce, Historický ústav, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně