Cisterciácké opatství Porta coeli v Předklášteří

Vítejte na webových stránkách cisterciáckého kláštera Porta coeli (v překladu Brána nebes), který se nachází v Předklášteří u Tišnova.

Historie tohoto místa smíření člověka s Bohem se začala psát již v roce 1233. I dnes zde žije komunita sester cisterciaček.

Areál kláštera ožívá nejrůznějšími aktivitami. Kromě Podhoráckého muzea a jeho výstavních ploch můžete v rámci muzejní prohlídky shlédnout i prostory kláštera. Během vaší návštěvy nezapomeňte navštívit Klášterní kavárnu nebo Klášterní pivovar. S obnovou a údržbou kláštera pomáhají Dobrovolníci pro Porta coeli.