Kam v okolí

Vokounova vyhlídka (228 m n. m.)

Z kláštera vyjdete po modré turistické značce směrem ke Klínku. Zprvu budete stoupat Předklášteřím až k úpatí sjezdovky. Půjdete v severním svahu kopce Kozí brada po vrstevnici nad obcí, s krásnými výhledy na údolí řeky Svratky a protilehlou Květnici směrem k Vokounově vyhlídce. Těsně před ní se připravte na prudké stoupání na horní hranu skalky, které je nově osazeno schody. Odměnou za prudké stoupání vám bude odpočívadlo s malebným výhledem na město Tišnov a jeho bezprostřední okolí. Než se vydýcháte, můžete porovnat aktuální stav zástavby s kopií historické veduty z 18. století. Až se dostatečně pokocháte, můžete pokračovat dále po modré do Tišnova (2 km).

Naučná stezka Předklášteří a Jubileum

Jedenáct naučných tabulí nabízí informace o zdejším lese, přírodě a místních zajímavostech. Celková délka je 3,4 km. Začátek stezky naleznete na odbočce lesní cesty ve směru z Tišnova na Deblín nebo k ní můžete přijít po zelené turistické značce z Tišnova. Od kláštera vás k NS přivede žlutá turistická značka, která strmě stoupá vesnicí, sady a lesy nad ní. Samotná stezka se nachází na pohodné lesní cestě.

Skupina 67 douglasek tisolistých, vzrostlých do úctyhodných rozměrů, zvaných Jubileum, se nachází necelého půl kilometru od křížení se žlutou značkou. Stromy zde byly vysázeny v roce 1908 na počest 60. výročí vlády císaře Františka Josefa I. a v roce 2008, k 100. výročí jejich vysazení, byly nazvány Jubileem. Na konci NS se dejte vlevo nahoru neoznačenou cestou – po asi 150 m vám bude odměnou vyhlídka daleko do kraje na údolí řeky Loučky i kopce Vysočiny.

Kaplička, sady a rybník

Prozkoumejte, co leží za klášterní zdí. Projděte klášterním areálem kolem obnoveného i bývalého pivovaru a za sýpkou naleznete trvale otevřenou bránu. Odtud se dejte nezpevněnou cestou pod sadem vpravo. Ve svazích nad vámi se nalézají historické ovocné sady, ale také vrcholek kopce Čepička se zbytky zříceniny stejnojmenného hradu. V sadech jsou zastoupeny hlavně jabloně a třešně, ale naleznete tu i švestky a ořešáky. Asi po 500 metrech dorazíte k obnovené kapličce a kousek od ní naleznete mariánský kříž. Sejdete-li na cestu k Loučce, můžete se vrátit kolem rybníka a klášterní zdi opět do areálu. Nebo se můžete dát cestičkou kolem plotu chatové oblasti prudce vzhůru a zkusit nalézt zbytky středověkého hradu.

Mezihoří stinným údolím Loučky a zřícenina hradu Lúčka

Od kláštera se vydejte po červené turistické značce ulicí Uhrova až za most přes řeku Loučku. Nyní vás čekají příjemné 3 kilometry ve stínu příkrých svahů s bublající Loučkou po vaší levici. Vpravo nad vámi můžete slyšet vlak a brzy budete procházet mezi mohutnými sloupy železničního viaduktu, který se klene do 38 m nad hladinou říčky. Již mezi domy Mezihoří odbočíte ze značky vpravo nahoru a můžete prozkoumat rozlehlou zříceninu hradu Lúčka a pokochat se výhledem do okolí.

Květnice

Hora Květnice je dominantou Tišnovska a oblíbeným cílem procházek. Vyjděte od kláštera po zelené turistické značce, která vás přivede k malebnému soutoku Svratky, Loučky a potoka Besénku. Tady se můžete rozhodnout, zda obkroužíte Květnici zleva či zprava. Budete-li pokračovat po zelené, čeká vás stinné údolí Besénku a povlovný výstup kolem Malé skály až k vrcholu a dále k Velké skále s vyhlídkou na klášter a sestupem jižním svahem s výhledem na Tišnov. Pokud směr procházky otočíte, počítejte s prudším stoupáním od Muzea města Tišnova vzhůru k Velké skále.