Bohoslužby

S dotazy na aktuální rozvrh mší se můžete obracet na tišnovskou faru (tel. 549 418 230). Po většinu roku by nicméně měly platit následující informace.

Mše svaté

V neděli a ve svátky je mše ráno v 10:00 v bazilice (farní kostel). Ve všední dny jsou mše svaté v kapli sester (konventní kostel). V pondělí a středu je večer v 17:30, ostatní všední dny je ráno v 6:30, výjimku tvoří první soboty v měsíci, to je mše sv. v 7:00 a půlhodinu předtím je růženec. Další výjimky bývají, když je velká slavnost v týdnu - Nanebevstoupení Páně, Nanebevzetí p. Marie, slavnost sv. Cyrila a Metoděje, pak záleží na povinnostech kněží.

Stává se tradicí, že mimo tento plán je vánoční půlnoční ve 22:00 v bazilice. O Velikonocích je začátek bohoslužby Vzkříšení na Bílou sobotu v křížové chodbě kláštera a mše sv. podle plánu v kapli ve 21:00.

Modlitby

Růženec

  • před každou večerní mší sv.

  • každou první sobotu před mší sv.

  • každého 13. v měsíci, tzv. fatimské poutě

  • každou neděli v 17:00 (když je přítomen kněz, bývá se svátostným požehnáním)

  • na velké svátky v 17:00

  • májové pobožnosti v květnu cca v 17:30 (každý rok se domlouvá podle aktuální situace u sester)

Adorace jsou pouze v kapli sester na Velký pátek a Bílou sobotu (organizuje farnost).

Další modlitby sester zatím nejsou přístupné.