Bohoslužby

Mše svaté

V neděli a ve svátky je mše svatá dopoledne v 10:15 v bazilice (farní kostel).

Ve všední dny jsou mše svaté v kapli sester (konventní kostel). V pondělí a středu večer v 17:30, ostatní všední dny ráno v 6:30

Výjimky bývají, když je slavnost v týdnu - Nanebevstoupení Páně, Nanebevzetí Panny Marie, slavnost sv. Cyrila a Metoděje atd., pak záleží na povinnostech kněží.

Stává se tradicí, že mimo tento plán je vánoční půlnoční bohoslužba ve 22:00 v bazilice. O Velikonocích je začátek bohoslužby Vzkříšení na Bílou sobotu v křížové chodbě kláštera a mše sv. podle plánu v kapli ve 21:00.

Modlitby

Růženec

    • před každou večerní mší sv.

    • každou první sobotu přede mší sv.

Adorace jsou pouze v kapli sester na Velký pátek a Bílou sobotu (organizuje farnost).

Modlitby sester zatím nejsou přístupné.