Odkazy

Odtud můžete pokračovat na externí stránky, které se týkají našeho kláštera nebo cisterciáckého řádu.

Cisterciácký řád

Katolická církev

Klášter na Wikipedii

Turistické informace