Hospodářství

Pro správu nemovitého majetku Cisterciáckého opatství Vyšší Brod a Cisterciáckého opatství Porta coeli byla v roce 2014 založena společnost Bernardinum s.r.o. Hlavní náplní společnosti je záchrana a obnova původního majetku obou opatství a rozvoj hospodaření na lesních a zemědělských pozemcích.

Adresa správy Cisterciáckého opatství Porta coeli:

Bernardinum, s.r.o.

Porta coeli 1001

666 02 Předklášteří

Jednatel a správce lesních porostů, prodej dřeva:

Ondřej Schulz

tel.: +420 737 213 574

ondrej.schulz@bernardinum.cz

(palivové dříví tel. také:+ 420 733 742 442)


Správa budov a jejich pronájem:

Jiří Chrást

tel.: +420 735 717 139

jiri.chrast@bernardinum.cz

Sídlo společnosti:

Bernardinum, s.r.o.

Klášter 137

38273 Vyšší Brod

IČO: 02432021

DIČ: CZ02432021