Informace‎ > ‎

Historie

Následující tabulka zaznamenává nejvýznamnější události v historii našeho kláštera. Pro návštěvníky, mající zájem o podrobnější seznámení s historií našeho kláštera, jsou zde připraveny další dokumenty na stránce Dokumenty ke stažení.


Přehled událostí

1230 myšlenka na založení kláštera se zrodila již za života krále Přemysla Otakara I († 15.12. 1230). Založení uskutečnila královna Konstancie po smrti manžela za velké podpory obou svých synů Václava I a Přemysla
1232 počátek stavební aktivity
6. 2. 1233 podepsána listina s pečetí královny Konstancie
příchod prvního konventu
Tympanon
31. 10. 1234 podepsána vlastní zakládací listina markrabětem Přemyslem
1239 posvěcení baziliky Nanebevzetí Panny Marie
6. 12. 1240 smrt královny Konstancie v Porta coeli a její pohřbení v bazilice
13.–14. stol. rozvoj kláštera
1428–1436 sestry pobývají během husitských válek v klášteře cisterciaček na Starém Brně
zpustošení kláštera
1436–1465 abatyší se stává Alžběta IV, nazývána druhou zakladatelkou kláštera
obnova kláštera
1454 znovuvysvěcení baziliky
1619–1625 konvent pobývá za stavovských válek na hradě Pernštejně
při vpádu Švédů je klášter ostřelován
zmatky reformace zasáhly i komunitu v Porta coeli
17.–18. stol. i přes tyto události se klášter dál úspěšně rozvíjí, konvent čítá až 60 sester, vzniká dnešní stavební podoba kláštera a komplexu hospodářských budov
2. 3. 1782 vydán dekret o zrušení císařem Josefem II
19. 3. 1782 konvent 52 sester opouští klášter
bazilika přechází do správy farnosti
klášterní budovy jsou prodány do soukromých rukou a přeměněny na textilní manufakturu
21. 6. 1861 ženský cisterciácký klášter v Marienthalu v Horní Lužici (Německo) zakoupil zrušený klášter Porta coeli a celé panství
1900 zahájena stavba nového konventního kostela
19. 5. 1901 brněnský biskup František Bauer vysvětil nový konventní kostel
23. 5. 1901 obnoven řeholní život v klášteře Porta coeli řádovými sestrami z Marienthalu
1920 probošt Bernhard Gícha s pěti řeholními sestrami odešel do dánského Allerslevu, aby tam založili nový klášter (dnes opatství Mariina Srdce v Sostrupu)
1950 zrušení kláštera komunistickým režimem, konvent se rozchází, část smí jako civilní osoby bydlet a pracovat ve vymezených prostorách
12. 11. 1989 slavnostní bohoslužba k příležitosti svatořečení Anežky České, dcery zakladatelky kláštera královny Konstancie
založena tradice každoročních poutí ke sv. Anežce
1989/90 obnovení řeholního života
2001 oslava 100.výročí znovuosídlení kláštera