Cisterciácké opatství Porta coeli v Předklášteří

Vítejte na webových stránkách cisterciáckého kláštera Porta coeli (v překladu Brána nebes), který se nachází v Předklášteří u Tišnova. Historie tohoto místa smíření člověka s Bohem se začala psát již v roce 1233. I dnes zde žije komunita sester cisterciaček.