Informace

Porta coeli (Brána nebes) je ženský klášter ze 13. století, ve kterém i v dnešní době žije komunita sester cisterciaček. Proslavenými dominantami tohoto kláštera jsou bohatě zdobený gotický portál v západním průčelí románsko-gotické baziliky Nanebevzetí Panny Marie, kapitulní síň a křížová chodba. Tyto unikátní umělecké skvosty jsou přístupné celoročně.

Poloha kláštera

Klášter Porta coeli se nachází v obci Předklášteří, která přímo sousedí s městem Tišnov nazývaným "brána Vysočiny". Předklášteří leží přibližně 25km severozápadně od Brna a je součástí mikroregionu Porta.

Muzeum

V areálu kláštera se nachází Podhorácké muzeum, ve kterém mohou návštěvníci shlédnout stálou expozici s názvem "Dějiny a současnost kláštera Porta coeli". Při prohlídce kláštera s průvodcem se účastník seznámí s nejzajímavějšími místy jako jsou bazilika s proslaveným portálem, křížová chodba s rajskou zahradou nebo kapitulní síň.

Další zajímavá expozice se věnuje paleontologie a mineralogii (zvláštní část tvoří "Minerály na Tišnovsku").